Abdurrahman Özbeyaz's Home Page
Conference Papers -International National
 1. A. Özbeyaz and Y. Demirci, “Investigation of Correlation between the Solar Energy Efficiency And Air Pollution Using Decision Tree Algorithm,” in 4th International Engineering and Natural Sciences Conference, 2019, pp. 782–789.
 2. A. Özbeyaz, R. Coban, and R. Aslan, “EEG Signal Classification Using Artificial Neural Network and Support Vector Machine in a Neuromarketing Study,” in 14th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing, 2019, pp. 31–34.
 3. Y. Demirci and A. Özbeyaz, “Modeling of the Anaerobic Analysis System Using Support Vector Machine, Linear Regression, Decision Tree, and ANN,” in 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2019, pp. 265–269.
 4. Y. Demirci and A. Özbeyaz, “Modeling Electrocoagulation Systems Using Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network Method,” in 4th International Engineering and Natural Sciences Conference, 2019, pp. 316–322.
 5. Ö. F. Saydam and A. Özbeyaz, “Nesnelerin İnterneti İçin Örnek Bir Uygulama:Bluetooth Tabanlı Mesafeye Duyarlı Otomatik Otopark Kapı Sistemleri,” in III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018, pp. 3859–3862.
 6. R. Aslan and A. Özbeyaz, “Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği,” in 2. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri Ve Ekonomi Kongresi, 2018, pp. 6–11.
 7. F. K. Suruçlu, A. Özbeyaz, and F. Tufaner, “2017 Yılına Ait Hava Kirliliği Parametrelerini Sorgulamak İçin Alternatif Bir Veritabanı Tasarımı ve Hava Kirliliği Açısından Tehlikeli Bölgelerin SQL İle Sorgulanması,” in III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018, pp. 3867–3871.
 8. Ö. F. Saydam and A. Özbeyaz, “Hıza Duyarlı Şekilde Hareket Edebilen Elektronik Tabanlı Akıllı Kasis Uygulaması,” in III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018, pp. 3863–3866.
 9. A. Özbeyaz and F. Tufaner, “Hava Kirliliği Sorgulamaları İçin Alternatif Bir Veritabanı Ve PM10 Ve SO2 Verilerinin Veri Sorgulama Dili SQL İle Analizi,” in Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 2018, pp. 1663–1669.
 10. F. Tufaner, I. Dabanlı, and A. Özbeyaz, “Kuraklığın Yapay Sinir Ağları İle Analizi: Adıyaman Örneği,” in Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 2018, pp. 382–389.
 11. S. Küçük, A. Özbeyaz, and Y. Demirci, “Bir Çözeltideki PH Değerini İstenen Noktalarda Kontrol Altında Tutabilecek Elektronik Bir Cihazın Tasarımı,” in III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018, pp. 3872–3876.
 12. R. Aslan and A. Özbeyaz, “Markanın Satın Alma Üzerindeki Etkisinin Göz Hareketleri Verilerinin Kullanılarak Analizi,” in 2. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri Ve Ekonomi Kongresi, 2018, pp. 1–5.
 13. F. Tufaner, Y. Avsar, T. Dere, A. Özbeyaz, and M. T. Gonullu, “Deneysel Ölçekli Biyogaz Üretimi Çalışmalarında Muhtemel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri,” in 2nd ASM International Workshop of Composting and Biogas Technologies, 2017, p. 12.
 14. A. Özbeyaz and Y. Inceyol, “A Suggestion Performing Automatic BlockReallocation Using Particle Swarm Optimization inLand Consolidation Projects,” in 5th International Conference on Advanced Technology Sciences, 2017, pp. 318–321.
 15. A. Özbeyaz and Y. Demirci, “A Web and Mobile Based Application Monitoring Air Pollution Instant Parameters Using Curl in PHP,” in 5th International Conference on Advanced Technology Sciences, 2017, pp. 322–325.
 16. O. Günaydın, A. Özbeyaz, and M. Soylemez, “Estimating California Bearing Ratio Using Decision Tree Regression Analysis with Soil Index and Compaction Parameters,” in International Advanced Researches and Engineering Congress, 2017, pp. 1–5.
 17. O. Günaydın, A. Özbeyaz, and M. Soylemez, “Regression Analysis of Soil Compaction Parameters Using Support Vector Machine,” in International Advanced Researches and Engineering Congress, 2017, pp. 1769–1773.
 18. F. Tufaner, Y. Avsar, T. Dere, A. Özbeyaz, and M. T. Gonullu, “Biyogaz Üreteci Çıkış Suyunun Bitki Büyümesi Üzerine Etkileri,” in 2nd ASM International Workshop of Composting and Biogas Technologies, 2017, p. 13.
 19. F. Tufaner, M. Gürsoy, T. Dere, and A. Özbeyaz, “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi: Adıyaman Üniversitesi Örneği,” in ISVET 2017 2nd International Vocational Education and Training Symposium in Higher Education, 2017, p. 113.
 20. A. Özbeyaz, F. Tufaner, and Y. Demirci, “Partikül madde ile ilişkili görüntüleri kullanarak hava kirliliği tahminine ait bir model tasarımı,” in 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016, pp. 969–975.
 21. Y. Inceyol and A. Özbeyaz, “A Model of Automatic Block Reallocation in the Land Consolidation Projects Using Artificial Bee Colony Algorithm,” in 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, 2016, pp. 7–11.
 22. A. Özbeyaz and O. Demirci, “Biyomedikal işaretlerin sınıflandırılmasında Yapay Arı Koloni algoritmasının kullanılması,” in 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016, pp. 976–981.
 23. T. Çay, Y. Inceyol, and A. Özbeyaz, “A Preliminary Study for Design of Automatic Block Reallocation Algorithm with Genetic Algorithm Method in the Land Consolidation Projects,” in International Conference on Sustainable Agriculture,Environment and ForestryParis, France., 2015, pp. 903–908.
 24. A. Özbeyaz and S. Arica, “Evoked potential in response to familiar and unfamiliar face Stimuli and their time-location analysis,” in 2015 19th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), Nov. 2015, pp. 1–4, doi: 10.1109/BIYOMUT.2015.7369457.
 25. A. Özbeyaz and S. Arica, “Comparison of channel selection methods on the classification of EEG data obtained from the animal non-animal categorization experiment,” in 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), May 2015, pp. 172–175, doi: 10.1109/SIU.2015.7130432.
 26. A. Özbeyaz, A. Z. A. Tak, and S. Sağlam, “Tıbbi Amaçlı EEG Cihazı ile Uyumlu Çalışan Yeni Bir EEG Kayıt Sistemi Uygulaması: Görsel Uyaranlar Deneyi,” Tıptekno 2013.
 27. H. M. Saraoğlu, M. Yıldırım, A. Özbeyaz, and F. Temurtaş, “Kandaki Glikoz ve HbA1c Diyabet Tanı Değerlerinin Avuç İçi Terleme Ölçümleri Kullanılarak DVM ile Sınıflandırması,” Tıptkeno 2011.
 28. A. Özbeyaz, M. I. Gursoy, and R. Coban, “Regularization and kernel parameters optimization based on PSO algorithm in EEG signals classification with SVM,” in 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Apr. 2011, pp. 399–402, doi: 10.1109/SIU.2011.5929671.
 29. A. Özbeyaz and A. Alkan, “EMG İşaretlerinin EKK DVM İle Sınıflandırılmasında Önişleme Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması,” 2010.